Entomologický sloník

Inu dost!
Už mne opět zvedl ze židle a přiměl dojít si pro tužku. A to do knih zásadně nikdy nic nevpisuji. 

To, že v Machkově Etymologickém slovníku jazyka českého (ISBN 978-80-7422-048-7) chybí hesla jako holka nebo brčko, to jsem mlčky akceptovala a vykládám si je po svém. Ovšem absence pneumatiky mi již přijde podivná. Dokonce ani široké vody internetové mi nejsou schopné potvrdit poměrně jasný původ v řečtině (pneumo-, obdobně pneumologie).
Skoro by se zdálo, že řečtina nebyla Machkovou silnou stránkou. Stejně jako u platejse uvadí úpravu z německého Platteise, jehož posledním pramenem je latinské platessa, v závorce sice dopisuje i řecky široký, tedy platys. Proč je u tak zřejmého slova otazník, to již zůstává záhadou.

Při ověřování široko rozprostřené ryby jsem narazila na článek v Naší řeči, který se pozastavuje přímo nad Machkovým dílem (přestože nad 1. vydáním) a vhodně je doplňuje (což je v nynější podobě již zřejmé a děkuji za to). K mé radosti V. Vážený připomíná kupříkladu staročeské kokodril u krokodýla, jež si stále tak dobře pamatuji z Chrámu i tvrze (P. Eisner).

Proč se ovšem aktuálně prodává fotoreprint podle 3. vydání z roku 1971 a není nikdo, kdo by do knihy dále zasahoval? Copak se za čtyřicet let nepovedlo objasnit nic nového? To si nikdo nevšiml chybějících článků, nebo nad nimi každý mávl rukou? 

Možná jsem jen příliš náročná. Třeba požaduji od slovníku více informací, než mi může nabídnout. Znepokojuje mne jen poznání, že za půl roku soužití s touto na pohled obsáhlou knihou jsem našla jen málo z hledaných hesel. Nakonec jsem si musela vystačit s vlastními jazykovými znalostmi a etymologickými zkušenostmi. Vše si s orientální pečlivostí poznamenávám na poslední stránky a snad se jednou dočkám toho, že si někdo z jazykozpytců vzpomene a trochu tu naši kroniku dotvoří. Byla by škoda zapomínat na leukoplasty (leukos, ř.), trauma (opět z řečtiny, navíc frekventované slovo - proč ve slovníku není alespoň zmíněno?) a další zajímavá slova, která mě teď náhodně napadla, hojně se používají, ale opět jsem je v knize nenalezla. Na úkor poměrně nevypovídajících a tak říkajíc nepoužitelných hesel - jeden příklad za všechny: 

trala, tralala: "citoslovce vyjadřující radost, veselost, zvl. ve zpěvu" PS; odvoz. tralalovati  PS. - Podobno je lit. talala a sloveso talalúoti.

Já v tom bílém plášti budu jednou hodně trpět...

P.S. Tímto zdravím absurdně dramatického dobrého člověka R. K.